Танай гэр бүлд аз жаргал бэлэглэнэ

Хэвлийн дурангийн мэс засал (DL)


Дурангийн мэс засал болон нээлттэй мэс заслын ялгаа

Үзүүлэлт

Дурангийн мэс засал

Нээлттэй мэс засал

Хэвлийд зүслэг хийх хэмжээ

1 см хэмжээтэй

3-4 зүслэг

3-15 см хэмжээтэй

1 том зүслэг

Эдийн гэмтэл

Бага

Их

Цус алдах эрсдэл

Бага

Дунд

Хагалгаа үргэлжлэх хугацаа

20-90 минут

1-2 цаг түүнээс дээш

Шархны эдгэрэлт

Хурдан бөгөөд жижиг зүслэг хийдэг тул шарх халдварлах эрсдэл бага

Удаан бөгөөд шарх халдварлах эрсдэлтэй

Гоо зүй талаас соривны үлдэц

Шарх эдгэрсэний дараа жижиг сорив тогтоно

Зүслэгийн хэмжээ, шархны эдгэрэлтээс хамаарна

Хагалгааны дараах зовиур

Бага

Хагалгааны дараах өдөр өөрөө босож явах бүрэн боломжтой

Хагалгааны дараа хэд хэдэн өдөр хэвтрийн дэглэм сахих шаардлагатай

Эмнэлэгт хэвтэх хугацаа

1-3 хоног

5 хоног түүнээс олон

Хүндрэл

Бага

Хагалгааны дараа хэвлий бага аарцгийн хөндийд наалдац     70-80% үүсгэхгүй тул хоёрдогчоор наалдцын гаралтай үргүйдэл үүсэхээс сэргийлнэ.

 

Дунд

Хагалгааны явц, шархны эдгэрэлт зэргээс хамааран хагалгааны дараа наалдац 60-70%-д үүсэж, наалдацын гаралтай үргүйдэл үүсэх эрсдэлтэй.

Давуу тал

Нэг дор хэвлийн хөндийн болон аарцгийн хөндийн эрхтэн тогтолцооны хавсарсан хагалгааг жижиг зүслэгээр хийнэ

Том хэмжээтэй эдийг жижиг зүслэгээр гаргах боломжтой

Нэмэлт ажилбар хийх шаардлага гарвал зүслэгийн хэмжээг томруулж байж хийнэ.


Манай эмч мэргэжилтнүүд та бүхний хүүхэдтэй болох гайхамшигт аяллын туршид
найдвартай хөтөч байж танай гэр бүлийг аз жаргалтай болоход тусална.
Анхны алхамаа хийнэ үү!

7700 0003