Танай гэр бүлд аз жаргал бэлэглэнэ

Эмч, мэргэжилтнүүд


Р.Хадбаатар

Үүсгэн байгуулагч, Төвийн захирал, АУ-ны доктор, Клиникийн профессор

Дэлгэрэнгүй
С.Хөхий

Үүсгэн байгуулагч, Төвийн эмбриологийн зөвлөх, Клиникийн профессор

Дэлгэрэнгүй
З.Баярцогт

Үр хөврөлийн эмч

Дэлгэрэнгүй
О.Хэрлэн

Мэс заслын эмч

Дэлгэрэнгүй
Л.Амарзаяа

Эмэгтэйчүүдийн тасгийн эрхлэгч, Үргүйдлийн эмч, Анагаах ухааны магистрант

Дэлгэрэнгүй
Г.Нарантуяа

Эмэгтэйчүүдийн их эмч , Анагаах ухааны магистрант

Дэлгэрэнгүй