Танай гэр бүлд аз жаргал бэлэглэнэ

С.Хөхий

Үүсгэн байгуулагч, Төвийн эмбриологийн зөвлөх, Клиникийн профессор

С.Хөхий эмч нь Үр хөврөлийн чиглэлээр Герман, Сингапур улсын нэр хүндтэй их дээд сургуульд суралцан, өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн, төвийн үүсгэн байгуулагчийн нэг билээ. ҮШСТөвийг байгуулагдсан цагаас эхлэн өнөөдрийг хүртэл үр хөврөлийн лабораторийн үйл ажиллагааг хариуцан, сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник, технологийг амжилттай нэвтрүүлэн, өөрийн мэдлэг, ур чадвар, туршлагаа гэр бүл, хосуудад үр хүүхэдтэй болох хүслийг нь биелүүлэхэд бүрэн зориулан ажиллаж байна.

Цаг ямагт тасралтгүй өөрийгөө хөгжүүлж, суралцахад анхаарч ирсний үр шимээр Олон улсад хэрэглэж буй шинэ дэвшилтэт техник технологийг цаг алдалгүй монгол хөрсөн дээр буулгаж чадсан билээ.

Боловсрол

  • 1994-2000 он БНХАУ-ын Тянжинь хотын АУИСургууль
  • 2000-2002 он Монгол улсын АУИС -ийн МДИ- ын дотрын резидент эмч
  • 2005-2007  он Монгол улсын Удирдлагын академи, Удирдахуйн ухааны магистр
  • 2012  он Сингапур улсын Эрүүл Мэндийн Үндэсний Их сургууль, CREST, Үр хөврөлийн эмч
  • 2012-2013 он Герман улс, Үр хөврөлийн эмч

Мэргэшил

  • Дотрын эмч
  • Үр хөврөлийн эмч

Гишүүнчлэл

  • МХНҮҮХНийгэмлэгийн үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал
  • Европын хүний нөхөн үржихүй, үр хөврөлийн нийгэмлэгийн гишүүн